Termat dhe kushtet

Këto Kushte dhe Rregulla përbëjnë një marrëveshje mes jush dhe BasteBet (“Ne”). Duke hyrë në faqen tonë bastebet.com jeni dakord me të gjitha termat dhe kushtet në lidhje me këtë faqe interneti. Nëse jeni nën 18 vjeç, ose ju nuk jeni dakord me kushtet e tanishme, atëherë ju duhet të pushojë të hyrë në faqen e internetit dhe të gjitha faqet e lidhura. Është përgjegjësia juaj të plotë për të lexuar këto terma dhe kushte, ne nuk do të pranojë asnjë përgjegjësi për dështimin për të kuptuar kushtet e përfshira këtu.

Informacion copyright

Të gjitha informatat e përmbajtura në këtë faqe, duke përfshirë por jo kufizuar në imazhe, fjalë, video, blogs është prona jonë i vetëm dhe si i tillë është subjekt i ligjit të drejtën e autorit. Nuk ka përmbajtje duhet të jetë në çdo formë riprodhuar pa pëlqimin paraprak me shkrim të pronarëve faqe.

Përgjegjësia kufizimi

Privacy dhe ndarja e informacionit

Ne do të marrë të gjitha hapat e arsyeshëm për të siguruar të dhënat tuaja personale kur furnizohet për ne është i sigurt, por ne nuk do të jetë përgjegjës për çështje jashtë kontrollit tonë të tilla si, por pa u kufizuar në qasje të paautorizuar të sistemit tonë kompjuterik, duke përfshirë qasje të paautorizuar të serverat tanë, të paautorizuar zbulimi i stafit nga anëtarët e stafit aktual dhe i mëparshëm, malware, viruse ose ndonjë çështje të tjera të kompjuterit. Ne aktualisht nuk mbledhin ndonjë informacion personal, por në qoftë se ju e furnizimit email tuaj ose informacione të tjera për ne, ne rezervojmë të drejtën për ta përdorur këtë informacion për marketing të drejtpërdrejtë ose të tërthortë në fushatat e ardhshme.

Ne nuk pranojmë asnjë përgjegjësi për qasje të paautorizuar ose të paligjshme në të dhënat tuaja personale. Ne mund të përdorim cookies apo përdorni shërbimet 3 parti të cilat mund të përdorin cookie-t tilla si, por pa u kufizuar në Google dhe ndonjë ofrues tjetër ne mund të konsideroni përdorimin. Ne nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë dëm ose dëmtim perceptuar se këto fotografi mund të shkaktojnë, pa marrë parasysh çfarë rrethanat. Ne do të nëse kërkohet dhe informacioni është në dispozicion për ne, ndarë ndonjë informacion të tillë si, por pa u kufizuar në IP adresë e përdorur për të hyrë në faqen tonë, nëse kërkohet nga ndonjë oficerëve të zbatimit të ligjit, ose një gjykatë të ligjit apo për të mbrojtur veten nga mashtrimet apo qasje me qëllim të keq në serverat tanë. Ne gjithashtu mund të japë informacion për një pale të tretë nëse dyshoni një ligj është thyer.

Luajtja me përgjegjësi

Ne nuk inkurajojmë kumar dhe në qoftë se ju keni një histori të varësisë kumar apo mendoni se keni një problem ne ju nxisim që të kërkoni ndihmë profesionale dhe të ndërpresin qasjen faqen tonë. Nëse ju jeni në Mbretërinë e Bashkuar ne do të sugjeroja një shërbim të tillë si Gamcare ose Gamblers Anonymous që japin falas, këshilla jo gjykues. Në Mbretërinë e Bashkuar është e paligjshme për një person i cili është nën moshën 18 vjeç të rrezikoj. Mosha ligjore për lojrat e fatit ndryshon sipas vendit, prandaj ne ju këshillojmë që për të kryer kërkime lokale. Nëse jeni nën moshën 18 vjeç, ose nën moshën ligjore për lojrat e fatit në juridiksionin tuaj, ju duhet të largoheni nga kjo faqe interneti menjëherë.

Nëse keni nevojë duhet të kontaktoni pronarin e kësaj faqeje, ju mund ta bëni këtë duke emailing bastebet.com dhe ne do të përpiqemi të ju përgjigjem sa më shpejt të jetë e mundur.

open
Top